Potrivit datelor colectate la nivel de unitate la date de 31.10.2021, situația personalului vaccinat se prezintă astfel:

Personal de conducere 100%

Personal didactic auxiliar 66,66%

Personal didactic de predare 96 %

Total unitate 93,10 %